Prague – Multiple realities

Vltava je reka, ki je odsev krajev skozi katere teče, kot tudi ljudi, ki v njih prebivajo. Od svojega izvira do svojega izliva se nenehno spreminja. Na tak način jo želi reprezentirati tudi moja serija fotografij. Raziskovala sem severna, osrednja in južna obrežja Vltave, katere del teče prav skozi Prago. Na film sem ujela dvojne ekspozicije praških bregov in njihovih refleksij v reki. Kjer bi v realnosti moralo biti nebo, se pojavi refleksija. Prekrivanje »realnosti« in odseva nam skozi dvojno ekspozicijo lahko predstavlja obstoj dveh ali več relativnih realnosti, saj ena in edina, torej absolutna, ne obstaja. Vsak posameznik ima namreč svoje edinstveno subjektivno dojemanje in razumevanje sveta, ki je lahko zelo drugačno od doživljanja ali občutenja realnosti nekoga drugega.

Back to Top